Endotracheal Tube

צינור אנדוטרכאלי

  • Disposable Endortracheal Tube With Cuff

    צינור אנדורטרכיאל חד פעמי עם חפת

    צינור אנדוטרכאלי הוא צינור גמיש המונח דרך הפה לתוך קנה הנשימה (קנה הנשימה) כדי לעזור לחולה לנשום. לאחר מכן מחברים את הצינור האנדו-טרכיאלי למכונת הנשמה, שמעבירה חמצן לריאות. תהליך החדרת הצינור נקרא אינטובציה אנדוטרכאלית. צינור אנדוטרכאלי עדיין נחשב למכשירים 'תקן הזהב' לאבטחה והגנה על דרכי הנשימה.