Thoracic Drainage Bottle

בקבוק ניקוז חזה

  • Ce Approved Medical Disposable Thoracic Chest Drainage Bottle With One / Two / Three Chambe

    בקבוק ניקוז חזה חד פעמי שאושר על ידי Ce עם אחד / שניים / שלושה צ'מבה

    זמין בבקבוק יחיד, כפול או תלת בקבוקי קיבולת שונים של 1000 מ"ל עד 2500 מ"ל.

    מעוקרים וארוזים בנפרד.

    ואקום בית חזה כירורגי בקבוק ניקוז חזה מתחת למים תוכנן בעיקר לניתוחים לאחר לב-חזה וניהול טראומות בחזה. מסופקים בקבוקים מרובי חדרים הכוללים מאפיינים פונקציונליים ובטיחותיים. הם משלבים הגנה על המטופל עם ניקוז יעיל, מדידת אובדן נוזלים מדויקת וגילוי ברור של נזילות אוויר.